ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER

Geleneksel telefon sistemlerinde her telefon abonesi için santral yapısında donanım gerekmektedir.

Abone sayısı arttıkça santral üzerindeki kaynakların tükenmesi, kapasite artımı ile doğan masraflar ve yönetim zorlukları yaşanmaya başlar.

IP santral, ip telefon, video veya ses konferansı gibi tüm ürünlerimize soldaki menüden ulaşabilirsiniz.